تبلیغات
درس های دوره ی راهنمایی - ریاضی سوم راهنمایی تمرین دوره ای 2
 
درس های دوره ی راهنمایی
تمرین دوره ای 2

تمرین دوره ای 2
1- حاصل عبارت های زیر را به صورت عدد توانی بنویسید. 

 

 

 

 

 

 

2- جذر هر یک از عددهای زیر را تا دو رقم اعشار حساب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- به شکل زیر توجه کنید؛ مختصات هر یک از نقاط و بردارهای زیر را پیدا کنید.

 

 

 4- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

 

 

 

 

 

 

 

5- با توجه به مختصات بردارهای واحد،  هر یک از بردارهای زیر را برحسب بردارهای واحد بنویسید.

 

 

 

 

 

6- عبارت های جبری زیر راساده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

7- معادله های زیر را حل کنید.

 

 

 

 

 

8- نمودار هر یک از مجموعه های زیر را روی یک محور مشخص کنید.

                         

           

                     

                   

9- نمودار هر یک از مجموعه های زیر را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- شیب هر یک از خط های زیر را پیدا کنید؛ سپس مشخص کنید که در یک دستگاه مختصات، کدام خط ها با هم موازی اند.

      

 

 

 

 

 

شیب خطوط الف و ب و ج برابر با 2 هستند این 3 خط با توجه به برابر بودن شیب آنها موازی هستند.
12- مختصات نقطه ای ازخط  را که طول آن 3 است، پیدا کنید. آیا نقطه ی   روی این خط است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- معادله ی خط a را که از مبدأ بگذرد و شیب آن 2 باشد؛ سپس، این خط را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

       

 

 

 

 

 

 

 14- معادله ی خط b را که از مبدأ بگذرد و با خط  موازی باشد، بنویسید. این خط را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

 

 

 

 

 

        

 

                 

 

15- معادله خطی را که از   بگذرد و با  موازی باشد، بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20- هر یک از خط های  را در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

 

 21- دستگاه های زیر را حل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22- نمره های علوم یک کلاس 30 نفره به صورت زیر است.

پس از کامل کردن جدول زیر برای این کلاس، میانگین کلاس را حساب کنید.

 

 

23- در شکل مقابل، AC قطر دایره است.

                                                                                          

الف- چرا  است؟

ب- A1 با کدام زاویه مساوی است؟

 

 

  

 

 

 

 

 

24- نقطه ی A به فاصله ی 10 سانتی متر از مرکز دایره ی C قرار دارد. شعاع دایره برابر با 6 سانتی متر است و AB بر این دایره مماس است. طول پاره خط AB را حساب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- در شکل رو به رو، اندازه های مجهول را حساب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

26- پاره خطی به طول 9 سانتی متر رسم کنید؛ سپس، آن را به دو قسمت تقسیم کنید؛ طوری که یکی از قسمت ها 3 برابر دیگری باشد.

 

 27- در شکل رو به رو، چرا MN موازی با AB است؟

 

 

 

 

 

 

28- در شکل رو به رو  است. اندازه های AE و DE را حساب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

29- اگر AB برابر 6 سانتی متر باشد، اندازه های هر یک از پاره خط هایی که روی AB جدا شده است، چند سانتی متر است؟

 

 

 

 

 

 

 

30- در شکل رو به رو ،  ارتفاعات مثلث ABC هستند. مثلث  با کدام مثلث متشابه است؟ چرا؟

 

 

 

 

 

 

 

31- در شکل رو به رو،  است. چرا دو مثلث ABC و DBE متشابه اند؟
نسبت اضلاع متناظر آنها را بنویسید. 

 

 

 

 

 

32- AE نیمساز زاویه ی A است؛ چرا دو مثلث ABD و AEC متشابه اند؟
تناسب بین اضلاع متناظر آنها را بنویسید. 

 

 

 

 

 

 

 

33- در مثلث  و AH ارتفاع وارد بر وتر BC است. چرا دو مثلث ABC و AHC متشابه اند؟ تناسب بین اضلاع متناظر این دو مثلث را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

حل مسئله: (صفحه 155 کتاب درسی)


1- گنجایش یک پارچ، پنج برابر گنجایش یک لیوان است.
مجموع گنجایش پارپ و لیوان 2 لیتر است. گنجایش پارچ و گنجایش لیوان چه قدر است؟


2- اگر حسن 3 دفتر و 5 خودکار بخرد، 100 تومان از پولش باقی می ماند. اگر او 2 دفتر و 8 خودکار بخرد، برایش پولی باقی نمی ماند. قیمت 2 دفتر با قیمت 5 خودکار مساوی است.
الف- قیمت یک دفتر و قیمت یک خودکار را حساب کنید.
ب- حسن چه قدر پول دارد.


3- دو کارگر یکی با تجربه و یکی کم تجربه است. کارگر با تجربه برای رنگ کردن یک دیوار، 10 ساعت زمان لازم دارد. کارگر کم تجربه همان دیوار را در 15 ساعت رنگ می کند. برای این که دیوار در کوتاه ترین زمان رنگ شود، باید چه کسری از آن را به کارگر با تجربه و چه کسری را به کارگر کم تجربه بسپریم تا هم زمان رنگ زدن را آغاز کنند؟ در این صورت، رنگ آمیزی دیوار چه قدر طول می کشد؟


4- نمره ی ریاضی دانش آموزان کلاستان را در نیم سال اول و میان نیم سال دوم تهیه کنید. آن گاه میانگین نمره ی ریاضی کلاس خود را در هر یک از دو نوبت حساب کنید.

نوع مطلب : ریاضی سوم راهنمایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1393/01/29 01:57 ب.ظ
میدونستم خری ولی نمیدونسم خر از تو زرنگتر
جمعه 1393/01/29 12:24 ب.ظ
من جواب میخوام یکی کمکم کنه معلم ریاضیم منو میکشه
جمعه 1393/01/29 12:06 ب.ظ
غزاله جون راس میگه بدون جواب میخوایم چیکار
سه شنبه 1393/01/19 06:11 ب.ظ
اقای مدیر وبلاگ اگه یکم به مخ ناقصت فشار میاوردی می فهمیدی که سوال خالی به درد عمت می خوره ما جواب میخوایم اینا رو هم بکن توی همون جات...
شنبه 1393/01/16 04:44 ب.ظ
مسخره
جمعه 1393/01/15 06:33 ب.ظ
پس جواب کوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو؟
جمعه 1393/01/15 01:38 ب.ظ
salam weblog khobi darid mamnoon misham be weblog manam sar bezanid http://www.funnet.ir
جمعه 1393/01/15 11:57 ق.ظ
chera axa baz nemisheeeeeeeeeee?
جمعه 1393/01/15 11:32 ق.ظ
واقعا که ای کیویی ها جواب می خوام نه سوال.
پنجشنبه 1393/01/14 07:06 ب.ظ
جوابش پس کو سوالشو هر ننه قمری داره جواب می خوام
سه شنبه 1393/01/12 11:54 ق.ظ
اینا که جواببببببببببببببببب نددددددداااااااارررررره ه ه ه ه
شنبه 1393/01/9 06:35 ب.ظ
عزیزم گه زدی رفت اخه سوال به جه دردی می خوره ؟
شنبه 1393/01/9 11:42 ق.ظ
برو بمیر سوالاتو گل بگیر بزن توی سرت جواباشون کو؟؟؟؟؟؟؟خاک بر سرت
اقققققققققققق
سه شنبه 1393/01/5 05:37 ب.ظ
پس جوابا کو سوالاش به درد خودت میخوره وبالگتون بخوره توئ سرتون که هیج جا به درد ادم نمیخورید اهههههههههه
سه شنبه 1393/01/5 02:34 ب.ظ
پس جوابا کجا هستن!؟پس جوابا کجا هستن!؟
شنبه 1393/01/2 02:02 ب.ظ
بدون جواب چی کار کنیم؟؟؟
جمعه 1393/01/1 10:03 ب.ظ
جمعه 1393/01/1 10:00 ب.ظ
دوشنبه 1392/12/26 09:50 ب.ظ
جواباش معلوم نیست کجایند
دوشنبه 1392/12/26 09:49 ب.ظ
جواباش معلوم نیست کجایند
دوشنبه 1392/12/26 09:47 ب.ظ
افرین به تو
جمعه 1392/12/9 06:43 ب.ظ
خاک تو سرت با این وبلاگت
جمعه 1392/12/9 02:13 ب.ظ
سلام.مرسی نابغه امیدوارم موفق باشی داداشی.با من دوست میشی محمد صادق؟
جمعه 1392/12/2 09:01 ب.ظ
جواباش کوووووووو؟؟؟؟؟؟
جمعه 1392/09/15 10:10 ق.ظ
تمرین دوره ای یکو میخوام
جمعه 1392/02/27 11:22 ب.ظ
تو هم لری ها جواب سوال های آخر رو ندادی
ولی بازم دستت درد نکنه
محمد صادق سلوکیاونارو باید خودتون حل کنید
جمعه 1392/02/27 02:16 ب.ظ
مرسی..
پس جواب حل مسله ها کو؟؟؟؟؟
پنجشنبه 1392/02/26 09:22 ب.ظ
خوببببببببببببببببببه پس چرا جواب سوال های اخرو ندادی حالا چه کار کنم
جمعه 1392/02/20 03:07 ب.ظ
ممنون
شنبه 1392/02/14 05:58 ب.ظ
دوست خوبم بابت وب باارزشت خیلی ازت ممنونم وبرات بهترین آرزوها رو دارمدوستدارتو نهال 2013
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


متولد 77/6/3
ساکن تهران
یکم استعداد توی تئاتر دارم.
عاشق موسیقی مخصوصاً سبک رپ و هیپ هاپم.
توی دبیرستان نمونه دولتی نخبگان منطقه 2 درس می خونم.
همین دیگه ....

این وبلاگ برای یادگیری بهتر دروس دوره راهنمایی راه اندازی شده و امیدوارم تا در یادگیری مطالب درسی به شما کمک کند.

متاسفانه این وبلاگ تا اطلاع ثانوی آپدیت نمی شود. ببخشید :(

f b . c o m /mohamad.solouki

مدیر وبلاگ : محمد صادق سلوکی
نظرسنجی
آیا مایل به ادامه ی کار وبلاگ هستید؟؟؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت